Opublikowano

Konferencja

Już 16 maja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt.: “Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo – etyka – filozofia”.

Wśród prelegentów wystąpią przedstawiciele naszego Inspektoratu, w tym adwokat Marzena Schneider oraz Konrad Kuźmiński.

Tytuł wystąpienia: “Sytuacja prawna podmiotu czasowo odbierającego zwierzę w trybie niecierpiącym zwłoki oraz konsekwencje wynikającej z niejednolitej wykładni art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt”.

https://www.facebook.com/events/2168055970131042/