Bambi

Pomimo podjętej walki o życie Bambiego ponieśliśmy porażkę.

Koziołek nie zareagował na podjęte leczenie i próby rehabilitacji. Uszkodzenia rdzenia kręgowego okazały się na tyle poważne, że zmuszeni byliśmy skrócić jego cierpienie.

O koziołku pisaliśmy tutaj:https://www.facebook.com/DIOZpl/videos/1987580434896401/

Kategoria: