Opublikowano:

GŁOGÓW – zapadł wyrok w sprawie uśmiercenia kota!

Rok ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnego wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie, pięcioletni zakaz posiadania zwierząt i 5 tys. zł nawiązki na rzecz Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS – taki wyrok usłyszał dziś w głogowskim sądzie Bartosz K. Mężczyzna odpowiadał za wyrzucenie kotki z balkonu. Zwierzę nie przeżyło upadku. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca oskarżonego zapowiedział apelację.

Mowy końcowe w tym procesie wygłoszono we wtorek, 31 stycznia. Konrad Kuźmiński, oskarżyciel posiłkowy z ramienia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, domagał się półtorej roku bezwzględnego pozbawienia wolności, zakazu posiadania zwierząt na 10 lat, pięciu tysięcy złotych grzywny oraz podania wyroku do publicznej wiadomości.

– Bartosz K. powinien ponieść karę i powinna to być kara dotkliwa – mówił sędzia Rafał Miara. – A jest kara pracy społeczno-użytecznej i to w okresie jednego roku, w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Zdaniem sądu, aby uświadomić sobie swoją winę i zachowanie, oskarżony powinien swoją karę odpracować.
W uzasadnieniu wyroku sąd przyznał, że pewnym jest celowe wyrzucenie kotki przez Bartosza K.

– Wskazuje na to relacja świadka, która był spójna. Nie wiemy do czego wcześniej doszło w mieszkaniu i nie możemy tego domniemywać. Wiemy tylko to, co działo się na balkonie. Sąd zgadza się z tym, że kara za takie zachowanie powinna być dotkliwa. Dlatego właśnie skazał oskarżonego na odpracowania swoich czynów, zamiast kary pozbawienia wolności – mówił sędzia Rafał Miara.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt nie będzie składał apelacji od tego wyroku.

źródło: TVRegionalna.pl

GŁOGÓW – Odpracuje karę za uśmiercenie kota

GŁOGÓW – zapadł wyrok w sprawie uśmiercenia kota!Rok ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnego wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie, pięcioletni zakaz posiadania zwierząt i 5 tys. zł nawiązki na rzecz Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS – taki wyrok usłyszał dziś w głogowskim sądzie Bartosz K. Mężczyzna odpowiadał za wyrzucenie kotki z balkonu. Zwierzę nie przeżyło upadku. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca oskarżonego zapowiedział apelację.Mowy końcowe w tym procesie wygłoszono we wtorek, 31 stycznia. Konrad Kuźmiński, oskarżyciel posiłkowy z ramienia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, domagał się półtorej roku bezwzględnego pozbawienia wolności, zakazu posiadania zwierząt na 10 lat, pięciu tysięcy złotych grzywny oraz podania wyroku do publicznej wiadomości.– Bartosz K. powinien ponieść karę i powinna to być kara dotkliwa – mówił sędzia Rafał Miara. – A jest kara pracy społeczno-użytecznej i to w okresie jednego roku, w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Zdaniem sądu, aby uświadomić sobie swoją winę i zachowanie, oskarżony powinien swoją karę odpracować.W uzasadnieniu wyroku sąd przyznał, że pewnym jest celowe wyrzucenie kotki przez Bartosza K.- Wskazuje na to relacja świadka, która był spójna. Nie wiemy do czego wcześniej doszło w mieszkaniu i nie możemy tego domniemywać. Wiemy tylko to, co działo się na balkonie. Sąd zgadza się z tym, że kara za takie zachowanie powinna być dotkliwa. Dlatego właśnie skazał oskarżonego na odpracowania swoich czynów, zamiast kary pozbawienia wolności – mówił sędzia Rafał Miara.Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt nie będzie składał apelacji od tego wyroku.źródło: TVRegionalna.pl

Opublikowany przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt na 31 stycznia 2017

Opublikowano:

KOMPROMITACJA SĄDU NAJWYŻSZEGO!!!

UCHWAŁA

Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii Sąd Najwyższy do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec opinii Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, w której stwierdzono, iż należy zrezygnować z wdrożenia zmiany polegającej na podniesieniu sankcji karnej za zabijanie oraz znęcanie się nad zwierzętami z 2 lat pozbawienia wolności do lat 3 oraz ze zmiany polegającej na zwiększeniu sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem z 3 lat pozbawienia wolności do lat 5.

Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące przykłady bestialskiego uśmiercania zwierząt, przygotowało pakiet zmian, które mają przeciwdziałać takim zdarzeniom.

Na plan działań składają się m.in. następujące propozycje:
– zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem, kara wzrośnie do 5 lat,
– wprowadzenie obligatoryjnego, a zatem nieuchronnego dla sprawcy orzekania przez sąd nawiązki, w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec dużej ilości tego typu przestępstw, konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to przyzwolenia. Podniesienie górnej granicy kary do 5 lat za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem, ujednolica także systematykę kar w ochronie zwierząt, gdyż w ustawie „Prawo łowieckie” już od 1995 r. kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami (np. w okresie ochronnym) wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

W artykule pt.: „Okrucieństwo wobec zwierząt” (Życie Weterynaryjne, 2014, 89(4) strona 304-306), którego autorem jest dr hab. Paweł Izdebski z Instytutu Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wskazano, iż okrucieństwo wobec zwierząt uznano za zjawisko powszechne. W wyniku wielu badań i analiz, sięgających lat 80. XX wieku, stwierdzono, iż okrucieństwo wobec zwierząt związane jest z zachowaniami antyspołecznymi. Powszechne przekonanie o istniejącym związku pomiędzy powyższymi formami przemocy znalazło potwierdzenie w analizach empirycznych. Poza przestępczością zauważono także współistnienie okrucieństwa wobec zwierząt i przemocy w rodzinie, zarówno wobec partnerów życiowych, jak i dzieci.

Ujawnienie, iż nadużycia wobec zwierząt pełnią funkcję „czerwonej flagi” w rozpoznawaniu innych form przemocy, przyczyniło się do większej świadomości o problemie oraz sugeruje konieczność porzucenia wcześniejszych skłonności ustawodawcy i władzy sądowniczej do lekceważenia zjawiska okrucieństwa wobec zwierząt. Zasadę dereifikacji zwierząt wprowadzono w Polsce w art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Niestety, zasada ta nie znalazła do tej pory konsekwentnej realizacji w samej tej ustawie, a także w przepisach innych ustaw i sądownictwie, a wobec tego także w praktyce. Przestępstwa popełniane na zwierzętach wciąż są bagatelizowane przez organy ścigania i sądy.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt uznając stanowisko Sądu Najwyższego za całkowicie sprzeczne z zasadami sprawiedliwości społecznej, stoi na stanowisku, iż celowe jest podkreślenie rangi dobra chronionego prawem, jakim jest życie zwierzęcia i jego wolność od bólu lub cierpienia.

Nadto, wobec opinii Sądu Najwyższego, tut. Inspektorat postanowił skierować do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniew Ziobro wniosek o dopuszczenie DIOZ do udziału w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w celu lobbowania na rzecz podwyższenia sankcji karnej dla sadystów, znęcających się nad zwierzętami.

Opublikowano:

Wojcieszyce (gm. Stara Kamienica) – interwencja

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt podjął interwencję w sprawie psa, który przez całe życie nie opuścił kojca, w którym bytował. Kojec był skonstruowany w ten sposób, że zwierze nie miało jakiejkolwiek możliwości obserwowania świata zewnętrznego.

Właściciele skrajnie wystraszonego i wycofanego psa nie zapewnili zwierzęciu stałego dostępu do wody, utrzymywali zwierzę w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Miejsce w którym żyło zwierzę nie było regularnie sprzątane, ponadto u zwierzęcia stwierdzono przewlekłe zapalenie uszu, pozostawione w stanie nieleczonym.

Pies został właścicielom odebrany.

Za zaniedbanie zwierzęcia i utrzymywane go w niewłaściwych warunkach bytowania opiekunom może grozić do 2 lat pozbawienia wolności, 10-cio letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązka w wysokości do 100 tyś. zł

Opublikowano:

Odpowiedzialna pomoc

Jak możesz pomagać odpowiedzialnie?
AMBASADORZY GODNEGO ŻYCIA wiedzą,
że mądre, odpowiedzialne pomaganie to NIE DARY finansowe czy materialne dla bezdomnych zwierząt!

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie oraz Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt pragną PODZIĘKOWAĆ wszystkim miłośnikom zwierząt, którzy w poprzednim roku wspierali wszelkie działania mające na celu niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom.

Pragniemy przedstawić Państwu naszych podopiecznych: zwierzęta, które zostały zabrane z łańcucha, z bardzo złych warunków lub po prostu podrzucone przez płot. Większość z nich to stare, schorowane zwierzęta, dla których limit miłości u poprzednich właścicieli się wyczerpał. Psiaki te mieszkają obecnie w warunkach domowych, dlatego bardzo ciężko nam znaleźć dla nich odpowiednie nowe miejsca. Często zgłaszały się do nas osoby, które chciały zabrać je do małego kojca bądź, co gorsza na łańcuch. Dlatego zaprzestaliśmy intensywnych poszukiwań nowych domów i CZEKAMY CIERPLIWIE na pojawienie się odpowiednich osób.

Pokazując je, NIE PROSIMY O WSPARCIE FINANSOWE (!), ponieważ dajemy sobie sami radę, wychodząc z założenia że WOLONTARIAT ZOBOWIĄZUJE.

Pragniemy was poinformować że od 06.01.2017 r. weszła w życie NOWELIZACJA USTAWY o ochronie zwierząt. OBECNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA zabiegu sterylizacji u zwierząt posiadających PRYWATNYCH właścicieli przez urzędy gmin i miast.

Jeżeli chcecie naprawdę pomóc to mamy dla Państwa propozycję, proszę się wokół siebie rozglądać i uważnie szukać chociaż jednej suczki/ kotki, która rodzi niechciane, porzucane zwierzęta i POMOŻE jej właścicielowi poprzez EDUKACJĘ i finansowe wsparcie w jej sterylizacji.

Współpracujące z nami GMINY SKORZYSTAŁY Z PROGRAMU dofinansowania rok temu i już teraz widzą OGROMNE POZYTYWNE EFEKTY TYCH POCZYNAŃ w postaci zmniejszającej się liczby niechcianych zwierząt. Przekłada się to bezpośrednio na wydatkowane środki budżetowe. Przykładem bardzo dobrze prowadzonego schroniska, jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dzierżoniowie „Azyl”, dzięki temu, że chwilowo zatrzymaliśmy wzrost populacji, a „za płotem u sąsiada” nie rodzą się szczeniaki, SCHRONISKO ZACZYNA ŚWIECIĆ PUSTKAMI! Pies, który trafia do schroniska w ciągu 3 tygodni opuszcza je, idąc do nowych właścicieli, którzy z pełną świadomością adoptują zwierzę, stwarzając mu nowy dom.

Jesteśmy w trakcie tworzenia strony internetowej dla gmin, na której będą mogły uzyskać informacje, jak skutecznie walczyć z bezdomnością zwierząt.

Zależy nam na ZMIANIE SPOSOBU MYŚLENIA urzędników oraz by zrozumieli, że BUDOWA KOLEJNYCH SCHRONISK, a także przetrzymywanie w nich zwierząt- niejednokrotnie do końca ich życia, NIE JEST WALKĄ Z BEZDOMNOŚCIĄ zwierząt, a jedynie zwalczaniem skutków nad-populacji. Walką z bezdomnością jest przede wszystkim edukacja oraz sterylizacja zwierząt posiadających właścicieli oraz, co najważniejsze dostosowanie ilości zwierząt do rzeczywistego zapotrzebowania.

Nie każde gospodarstwo musi mieć psa lub kota, ale każdy pies czy kot musi mieć właściciela!

JEŻELI GMINY ZAANGAŻUJĄ SIĘ W PROGRAM ŚWIADOMEJ STERYLIZCJI W CIĄGU 2 LAT POPULACJA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT MOŻE ZMNIEJSZYĆ SIĘ O 50 %. KAŻDY KOT I PIES ZE SCHRONISKA BĘDZIE MIAŁ W KOŃCU WŁAŚCICIELA!

Podziękowania:

Dla wspaniałego człowieka i lekarza Pani Zofii Batorczak sprawującej niegdyś funkcję dolnośląskiego lekarza weterynarii, od której wszystko się zaczęło.

Dla członków Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, a w szczególności dla Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Pani Karinie Daniszewskiej-Sroka.

Dla urzędników z gmin:
Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa
za zaangażowanie oraz pełne poparcie dla naszego programu oraz świadome zarządzanie publicznymi pieniędzmi.

Dla współpracujących z nami lekarzy weterynarii:

Mieczysław Basiński i Zenon Sabat – „Provita. Lecznica dla zwierząt” w Dzierżoniowie,
Andrzej Bugaj, Aleksander Wróblewski – „Przychodnia Weterynaryjnej AAVAET” w Dzierżoniowie,
Beata Dziurzyńska-Wojciechowska – „Gabinet Weterynaryjny „Podaj Łapę” w Bielawie,
Radosław Sulimowicz – „Gabinet weterynaryjny” w Bielawie,
Marek Malka – „Przychodni weterynaryjnej” w Bielawie,
Adam Kubiczek – „Gabinet Weterynaryjny” w Żarowie,
Państwo Marta i Wojciech Aksman – „Centrum Małych Zwierząt”w Oławie,
Magdalena Bernasińska – „Przychodnia Weterynaryjna OGONEK” w Świdnicy,
Sylwia Kwiatkowska – Gabinet Weterynaryjny „SYLVET” w Świebodzicach.

Dla schroniska AZYL w Dzierżoniowie za wsparcie w postaci karmy, posłań i akcesoriów dla najbardziej potrzebujących zwierząt u rodzin mniej zamożnych.

Dla Państwa Jagody i Czesława z Zajazdu Sielska Kraina w Przedborowej, nieocenionego domu tymczasowego, bez którego niewiele kocich istnień moglibyśmy uratować.

Dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i często pieniądze, aby pomóc w ratowaniu kolejnych istnień, a w szczególności:
Pani Beacie Szafrańskiej,
Pani Czesławie Chrzan,
Pani Małgorzacie Subocz,
Pani Renacie Guz,
Pani Bożenie Michalak.

Opublikowano:

Gromadka (pow. bolesławiecki) – interwencja

 

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt kolejny raz interweniował w sprawie zaniedbanego psa, któremu właściciel nie był w stanie zapewnić chociażby budy w okresie zimowym. Zwierzę splątane łańcuchem bytowało „pod chmurką”.

Pies został nakarmiony przez wolontariuszy, którzy zgłosili interwencję, a następnie zabezpieczony przez tut. Inspektorat.

Właścicielowi za zaniedbanie zwierzęcia i utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania może grozić do 2 lat pozbawienia wolności, 10-cio letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązka w wysokości do 100 tyś. zł.
__________________
Pomóż nam pomagać i wesprzyj naszą działalność! Przelej niewielką darowiznę na rzecz potrzebujących zwierząt.
mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761
tytułem: „na działalność interwencyjną”

Psu na budę …

Gromadka (pow. bolesławiecki) Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt kolejny raz interweniował w sprawie zaniedbanego psa, któremu właściciel nie był w stanie zapewnić chociażby budy w okresie zimowym. Zwierzę splątane łańcuchem bytowało "pod chmurką". Pies został nakarmiony przez wolontariuszy, którzy zgłosili interwencję, a następnie zabezpieczony przez tut. Inspektorat. Właścicielowi za zaniedbanie zwierzęcia i utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania może grozić do 2 lat pozbawienia wolności, 10-cio letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązka w wysokości do 100 tyś. zł. __________________Pomóż nam pomagać i wesprzyj naszą działalność! Przelej niewielką darowiznę na rzecz potrzebujących zwierząt.mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761tytułem: "na działalność interwencyjną"

Opublikowany przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt na 25 stycznia 2017

Opublikowano:

Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości trafił do konsultacji społecznych

SZANOWNI PAŃSTWO!

Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości przeciw bestialskiemu traktowaniu zwierząt trafił do konsultacji społecznych!

Zachęcamy wszystkie organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz osoby, które związane są z prawną ochroną zwierząt do zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny poprzez przesyłanie swoich propozycji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każda merytoryczna opinia jest ważna! Dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie wykształtować prawo, które będzie lepiej chroniło zwierzęta. Poprzednie nowelizacje praktycznie pozbawione były konsultacji społecznych, stąd obecna ustawa nazywana jest najczęściej bublem prawnym.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293454. Termin zakończenia konsultacji przypada na koniec stycznia.

W projekcie znajdują się następujące propozycje:

– zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem kara wzrośnie do 5 lat;

– wprowadzenie obligatoryjnego, a zatem nieuchronnego dla sprawcy orzekania przez sąd nawiązki, w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt;

– zmiany dotyczące zakazu wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami. Fakultatywne będzie orzeczenie takiego zakazu przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast obligatoryjne – przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem;

– zmiany w zakresie środka karnego w postaci „zakazu posiadania zwierząt” – podobnie jak w przypadku zakazu „wykonywania zawodu” – fakultatywne będzie orzeczenie takiego zakazu przy podstawowym typie czynów karalnych popełnianych na zwierzętach. Natomiast obligatoryjne przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem.

Opublikowano:

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt w ramach opiniowania projektu przesłał swoje uwagi, domagając się m.in. następujących zmian legislacyjnych:

– określenia dolnej granicy wymiaru kary wynoszącej jeden miesiąc pozbawienia wolności w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub zabicia go, 
– orzekania wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami lub ich zabijania zakazu posiadania zwierząt przez okres od 3 do 15 lat oraz możliwości orzekania 25-cio letniego lub dożywotniego zakazu posiadania zwierząt w przypadkach znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem (obecnie sąd ma możliwość orzeczenia zakazu w wymiarze od 1 roku do 10 lat),
– rozszerzenia definicji znęcania się nad zwierzętami, w tym uznanie za znęcanie się nad zwierzętami utrzymywanie zwierząt domowych w pomieszczeniach niezapewniających dostępu do światła dziennego oraz utrzymywanie zwierząt w stanie nieleczonej choroby,
– zakazania prowadzenia egzekucji komorniczych ze zwierząt domowych,
– zakazania organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach lub licytacjach, w których zwierzęta stanowią nagrodę, są przedmiotem licytacji lub loterii,
– zakazania sprzedaży i nabywania przedmiotów materialnych lub niematerialnych do których pies lub kot dodawany jest „w gratisie”,
– możliwości przekazywania czasowo odebranych zwierząt, nad którymi właściciel się pastwił, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
– zwiększenia roli Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawach inicjowania postępowań administracyjnych dotyczących czasowego odbioru zwierząt,
– wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla właściciela zwierzęcia, które uciekło, a ten nie podjął jakichkolwiek kroków w celu jego odnalezienia,
– obligatoryjnego orzekania w sprawach o wykroczenia nawiązki w wysokości od 50 zł do 5000 zł (obecnie sąd może orzec nawiązkę do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt).

Ministerialny projekt zakłada m.in.:
– zwiększenie odpowiedzialności karnej dla osób znęcających się nad zwierzętami lub zabijających je z 2 lat pozbawienia wolności do lat 3,
– zwiększenie odpowiedzialności karnej dla osób znęcających się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem z 3 lat do lat 5, określając dolną granicę wymiaru kary na 3 miesiące,
– orzekanie w sprawach dotyczących zabijania lub znęcanie się nad zwierzętami obligatoryjnej nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt wynoszącej nie mniej niż 1000 zł.

Opublikowano:

Oddanie psa do schroniska może być kwalifikowane jako porzucenie zwierzęcia

Oddanie psa do schroniska może być kwalifikowane jako porzucenie zwierzęcia — czyli przestępstwo znęcania się nad zwierzętami — o ile właściciel zwierzęcia nie ma naprawdę słusznego powodu do takiej decyzji (wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt II Ka 356/13).

Konkluzja:
– nie rozmnażaj bez potrzeby zwierząt. Zgodnie z obowiązującym prawem nie możesz wyzbyć się szczeniąt i kociąt (oddanie ich sąsiadom może być uznane za przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt),
– wysterylizuj swoją suczkę lub kotkę, by zapobiec ewentualnym konsekwencjom prawnym z tytułu oddania szczeniąt lub kociąt.

Bądź świadomym właścicielem! Zapobiegając niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, przyczyniasz się do zmniejszenia bezdomności wśród nich!

https://www.ebos.pl/artykul/1914-oddanie-psa-do-schroniska-jest-przestepstwem-porzucenia-zwierzecia.html

Opublikowano:

GROMADKA (pow. bolesławiecki) – interwencja

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt podjął interwencję w sprawie utrzymywania psów w nieodpowiednich warunkach bytowych poprzez niezapewnienie im w okresie zimowym ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych oraz brak zapewnienia zwierzętom dostępu do wody i karmy.

Na miejscu stwierdzono, że pies bytujący w marnej imitacji budy jest wychudzony – widoczne były u niego kości kręgosłupa, żeber oraz miednicy. Pies nie miał dostępu do pokarmu oraz wody, podane przez Inspektorów pożywienie jadł strasznie zachłannie. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia zwierzęcia, zostało ono odebrane w asyście funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławsku.

Drugiemu psu podczas interwencji zapewniono odpowiednie warunki bytowe, zwierzę zostało przeniesione do ogrzewanego pomieszczenia. U psa nie stwierdzono jakichkolwiek fizycznych oznak zaniedbania tj. wychudzenia lub odwodnienia.

Odebranemu zwierzęciu podano elektrolity oraz glukozę. Pies zostanie zaszczepiony, odrobaczony oraz wykastrowany.

Właścicielowi za zaniedbanie zwierząt i utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania może grozić do 2 lat pozbawienia wolności, 10-cio letni zakaz posiadania zwierząt oraz nawiązka w wysokości do 100 tyś. zł.
__________________
Zwracamy się również do Państwa z prośbą o pomoc rzeczową i finansową. Może ktoś z Państwa mógłby podarować odebranemu zwierzęciu wysokoenergetyczną karmę lub przekazać darowiznę na pokrycie kosztów jego utrzymania i leczenia?

Pomóż nam pomagać i wesprzyj naszą działalność! Przelej niewielką darowiznę na rzecz potrzebujących zwierząt.
mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761
tytułem: „pies z Gromadki”

Opublikowano:

MĄŻ WAŻNEJ URZĘDNICZKI ZE STRZEGOMIA ZNECAŁ SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

SKARŻYCE (gm. Strzegom)

Dnia 29 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Świdnicy przesłała do Sądu Rejonowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko Jerzemu J., który w okresie od stycznia do października 2016 roku znęcał się nad swoimi zwierzętami poprzez ich skrajne zaniedbywanie, brak zapewnienia właściwych warunków bytowych, brak zapewnienia ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, jak również niezapewnienie zwierzętom dostępu do pokarmu oraz wody.

Za znęcanie się nad zwierzętami Jerzemu J. może grozić do 2 lat pozbawienia wolności, nawiązka w wysokości do 100 tyś. zł oraz 10-cio letni zakaz posiadania zwierząt.

Szczegóły sprawy: https://www.facebook.com/dolnoslaski.ioz/photos/a.1738421579812289.1073741828.1738131099841337/1738421769812270/?type=3&theater
___________________________
Pomóż nam pomagać i wesprzyj naszą działalność! Przelej niewielką darowiznę na rzecz potrzebujących zwierząt.
mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761
tytułem: „darowizna na działalność interwencyjną”